Handig om te weten

Afmelden
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, kunt u het telefonisch afmelden op tel. nr. 0475-562724 (Thorn) of 0475-562124 (Wessem).

Ruilen
Het is het mogelijk een dag te ruilen. Indien u een dag wilt ruilen is dit alleen mogelijk, mits dit minimaal een week van te voren digitaal is aangevraagd en mits er plek is op de gevraagde ruildag. Achteraf ruilen is niet mogelijk.

Halen en brengen
Indien u (incidenteel) niet in staat bent om uw kind vóór 18:00 uur op te halen, dan dient u te zorgen dat iemand anders uw kind ophaalt (u dient dit dan te melden bij ons). Van opvang tot 18:30 uur kan alleen gebruik worden gemaakt, als dit in het contract is vastgelegd.

Indien u, uitzonderlijke situaties daargelaten, uw kind na de afgesproken tijd ophaalt, zijn wij genoodzaakt hiervoor een bedrag van € 10,- in rekening te brengen.

Voor de naschoolse opvang kunt u uw kind extra fruit meegeven, maar dat hoeft niet. De kinderen krijgen van ons drinken en een koekje. Om 17.00 uur delen wij nog een plak peperkoek uit.

Snoep is niet gewenst!

Het ziek zijn/worden van kinderen
De buitenschoolse opvang heeft geen mogelijkheid om zieke kinderen op te vangen. Wanneer uw kind tijdens de opgevangen uren ziek wordt, zal de leidster contact met de ouder(s) opnemen. Indien de leidster het noodzakelijk vindt, wordt er een arts ingeschakeld.

Ongevallen
Ondanks de oplettendheid van de leidster kan het voorkomen dat er tijdens het spelen schade ontstaat aan persoonlijke zaken als kleding, brillen of meegebracht speelgoed. Bij ongelukjes waarbij lichamelijk letsel ontstaat beslist de leidster hoe te handelen en of er medische hulp noodzakelijk is.
Bij de BSO is altijd een leidster met een EHBO-diploma of bedrijfshulp-verleningscertificaat.

Naam in jas en tas.

Wanneer uw kind door iemand anders opgehaald wordt, dient u dit aan de leidsters door te geven.

Mocht u toch nog vragen hebben, stel ze gerust aan de leidster.

Nieuws