Locaties

BSO De Radslag, Thorn

Voor de voor- en naschoolse opvang gaan alle kinderen naar de speciale voor de BSO ingerichte ruimte in de Wieken.

Wanneer het weer het toelaat worden de sport en spel activiteiten buiten uitgevoerd. Naast het sport- en spelprogramma bieden we de kinderen ook andere activiteiten aan, zoals koekjes bakken, koken, knutselactiviteiten, spellenmiddag, disco/muziekmiddag enz.

De kinderen hebben zelf de keus om hieraan deel te nemen. In de praktijk blijkt dat vrijwel alle kinderen meedoen met de georganiseerde activiteit. Vanaf 16.45 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd, waarna er ontbijtkoek wordt gegeten en de kinderen vrij gaan spelen. Soms komt het voor dat kinderen vroeg opgehaald worden, terwijl ze nog met een activiteit bezig zijn, met als gevolg dat ze niet mee naar huis willen. Tijdens de vakantieopvang worden, afhankelijk van de groepsgrootte dezelfde ruimte gebruikt.

Kinderen van groep 1 en 2 worden in de klas gehaald en gebracht door de leidsters; alle andere kinderen gaan zelf naar school en naar de opvang.

Wanneer kinderen tijdens de BSO broertjes of zusjes willen bezoeken in een andere groep, kan dat in overleg met de leiding.

BSO De Wervelwind, Wessem

De BSO vindt plaats in de opvangruimte binnen basisschool St Medardus. De voorschoolse opvang (alleen mogelijk bij voldoende aanmeldingen) in de ruimte van peutergroep UkkePuk, naast de basisschool.

Wanneer het weer het toelaat worden de sport en spel activiteiten op het speelplein uitgevoerd. Naast het sport- en spelprogramma bieden we de kinderen ook andere activiteiten aan, zoals koekjes bakken, koken, knutselactiviteiten, spellenmiddag, disco/muziekmiddag enz.

De kinderen hebben zelf de keus om hieraan deel te nemen. In de praktijk blijkt dat vrijwel alle kinderen meedoen met de georganiseerde activiteit. Vanaf 16.45 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd, waarna er ontbijtkoek wordt gegeten en de kinderen vrij gaan spelen. Soms komt het voor dat kinderen vroeg opgehaald worden, terwijl ze nog met een activiteit bezig zijn, met als gevolg dat ze niet mee naar huis willen.

Kinderen van groep 1 en 2 worden in de klas gehaald en gebracht door de leidsters; alle andere kinderen gaan zelf naar school en naar de opvang.

Opvang tijdens studiedagen en school vakanties is alleen mogelijk op de locatie in Thorn. De ouder brengt het kind ’s morgens zelf naar de opvang en haalt het daar ook weer op.

Nieuws