Pedagogisch beleid

In de Buitenschoolse Opvang (BSO)  bieden wij verantwoorde opvang, die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling en ontplooiing van het kind in een veilige omgeving. Om dit te waarborgen is er een pedagogisch handelingsplan opgesteld voor beide BSO groepen. Onze visie, werkwijze, dagindeling staat hierin omschreven.

Dit pedagogisch handelingsplan  kunt u  hieronder vinden als PDF-bestand.

Nieuws