Coronavirus

update: 14 januari 2021

In verband met de coronamaatregelen is onze kinderopvang gesloten tot en met 7 februari 2021.

Er wordt voor het basisonderwijs en de kinderopvang onderzocht of zij eerder weer geheel open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari 2021.

Dit is een besluit dat de overheid heeft genomen in verband met de coronacrisis.

We zijn wel geopend voor noodopvang.

Noodopvang zal binnen de reguliere tijden van de kinderopvang worden geboden aan kinderen van ouders met cruciale beroepen, die een contract met de kinderopvang hebben.

De feiten vanaf 12-01-2021 op een rijtje:

 • Sluiting
  De kinderopvang blijft  gesloten tot en met 7 februari. Mogelijk kunnen we weer eerder open (vanaf 25 januari), maar dit is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar de zeer besmettelijke Britse variant. Zodra hier meer over bekend is zullen wij u hierover berichten.
 • Noodopvang
  De kinderopvang is open voor ouders die beide werkzaam zijn in een cruciaal beroep en die een contract hebben met de kinderopvang voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. De BSO is open voor noodopvang alleen tijdens reguliere openingstijden en alleen voor ouders die een contract bij ons hebben. De scholen organiseren de noodopvang tijdens de schooluren.
 • Cruciale beroepen
  Ouders die reeds klant zijn bij de kinderopvang en bij wie de ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep, hebben recht op noodopvang binnen reguliere tijden van de kinderopvang.  Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het dringende verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Lukt dit niet, dan kunt u een verzoek indienen voor noodopvang.
 • Compensatieregeling voor ouders ‘met en zonder KOT’
  De compensatieregeling blijft van kracht. Dit betekent dat de overheid alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, dus zowel met als zonder recht op kinderopvangtoeslag, compenseert tot het maximum uurtarief. We verzoeken ouders dan ook de facturen door te betalen. Doet u dit niet, dan vervalt ook het recht op de compensatieregeling.

 

Voor vragen kunt u mailen naar  info@thornerkwartier.nl

of bellen met tel. nr. 06-12578760

Zie ook: Rijksoverheid – Onderwijs en kinderopvang

Voor de nu geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen zie: Protocol kinderopvang

Nieuws