Coronavirus

update: 9 oktober 2020

Onze Kinderopvang is weer helemaal geopend met inachtneming van de volgende veiligheids- en hygiënemaatregelen.

Algemeen

 • Kinderen kunnen naar de dagopvang en peutergroepen komen op de gebruikelijke dagen.
 • Buitenschoolse opvang is volledig geopend, kinderen kunnen weer komen op de gebruikelijke contractdagen.
 • Tussen pedagogisch medewerkers onderling en tussen pedagogisch medewerkers en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen pedagogisch medewerkers en kinderen en tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Pedagogisch medewerkers hoeven bij het uitvoeren van hun werk geen mondkapje te dragen.
 • Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht.
 • Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld. Ook kan er een briefje in de tas van het kind worden gestopt.
 • Buiten personeel van de kinderopvang, personeel van school en personeel van de schoonmaakorganisatie wordt er niemand in het gebouw binnen gelaten.
 • Ouders en andere bezoekers verzoeken wij een mondkapje te dragen in het gebouw.
 • Alle extra activiteiten die normaal gesproken georganiseerd worden zijn geannuleerd.
 • Wij hanteren de hygiëne maatregelen volgens de richtlijnen van het RIVM ism Brancheorganisatie Kinderopvang.
 • Het schoolplein is op schooldagen van 8.00 tot 18.00 uur alleen toegankelijk voor leerlingen die op die dag les hebben (tijdens schooltijd), geregistreerde kinderen van de Buitenschoolse Opvang (tijdens BSO-tijd) en geautoriseerd personeel.

Fysiek Contact:

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • Iedereen wast zijn handen bij binnenkomst, zowel volwassenen als kinderen
 • Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.
 • Geen handen schudden
 • Hoesten/niezen in de elleboog
 • Niet aan je gezicht zitten

Thuisblijfregels kinderen:

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht op basis van de richtlijnen van het RIVM:

 • Kinderen van 0 tot 4 jaar met milde luchtwegklachten zonder koorts worden niet langer geweerd van de kinderopvang, tenzij er in de directe omgeving van het kind (gezin) volwassenen zijn met bij COVID-19 passende klachten. Dan wordt het kind geweerd tot een negatieve testuitslag van de volwassene bekend is.
 • Indien er bekende klachten (astma, hooikoorts) en geen bijkomende Covid-19 gerelateerde klachten zijn mag het kind wel komen. In bovenstaande gevallen is het risico op COVID-19 zeer laag en adviseert de GGD het kind niet te testen. Ouders kunnen andere redenen hebben om wel een test te willen. De kinderopvang kan geen test eisen.
 • Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben
 • Als een kind covid gerelateerde klachten en koorts krijgt gedurende de dag, dan moet het kind direct opgehaald worden
 • Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celcius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis
 • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen positief getest is voor COVID-19, moeten kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachten vrij is en daarna nog 10 extra dagen thuisblijven
 • Bij koorts (vanaf 38 graden Celcius) blijft iedereen in het huishouden thuis
 • BESLISBOOM terugkomst uit ORANJE / ROOD GEBIED:
  Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur, moeten bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar zijn er verschillende thuisblijfregels. Volgens de beslisboom hieronder kan worden bepaald of een kind wel naar de kinderopvang mag.. Ouders mogen in deze periode dus ook niet de kinderen  zelf halen en brengen. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Beslisboom:


Beslisboom oranje of rood gebied kind

 

 

Volg de richtlijnen volgens de protocollen  en de aanwijzingen van de leidsters.

Met elkaar moet het lukken.

Via onderstaande link vindt u meer informatie over de maatregelen die vanuit de overheid zijn genomen in verband met het coronavirus.

https://www.rijksoverheid.nl/

Nieuws