Coronaregels

update: 29 november 2021

Sinds 29 november 2021 zijn de coronaregels weer aangescherpt.  Wij volgen hierin het protocol dat wordt opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, Boink,in samenspraak met SZW  en in afstemming met Voor Werkende ouders en de FNV.

Wij doen een dringende oproep aan iedereen om alle richtlijnen, zoals die nu gelden te volgen.

De belangrijkste wijzigingen vanaf 19, 23 en 29 november  in het kort:

 • Het snottebellenbeleid voor kinderen van 4-12 jaar is gewijzigd. Voor kinderen van 4-12 geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag kunnen zij weer naar de opvang. Kinderen van 0-4 jaar kunnen welmet verkoudheidsklachten naar de opvang.
 • De aangekondigde maatregel voor algemene sluitingstijden tussen 17:00 en 5:00 uur geldt nietvoor de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties kunnen hun reguliere openingstijden hanteren.
 • Kinderen vanaf groep 6 dragen op de BSO geen mondkapje.
 • Kinderen vanaf groep 6 op de BSO hoeven zich niet nog eens zelf te testen naast de twee zelftesten op de basisschool.
 • Op de BSO is cohortering niet verplicht.
 • Voor pedagogisch medewerkers die niet immuun zijn geldt het advies om zichzelf preventief te zelftesten op het coronavirus.  (2 keer in de week)
 • Iedereen (kinderen en personeel moet thuisblijven als een huisgenoot corona heeft.
 • Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen niet naar de opvang als zij een nauw contact zijn van een huisgenoot (categorie 1)met corona. Zij mogen wel naar de opvang als zij een nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met corona. Het is belangrijk dat zij het contact met kwetsbare personen dan wel zoveel mogelijk vermijden tot 10 dagen na het contact met de besmette persoon. Hebben ze wel klachten? Dan blijven ook kinderen tot 4 jaar thuis (in quarantaine) en laten zich testen.
 • Kinderen van 4 tot en met 12 jaar blijven thuis en laten zich testen als zij nauw contact hadden met iemand met corona. Of als zij door de GGD als nauw contact zijn aangewezen wanneer zij op de kinderopvang of de basisschool contact hadden met iemand met corona. Kinderen tot 13 jaar die in dezelfde groep zitten als een besmet kind of medewerker hoeven niet per definitie in quarantaine als zij zelf geen klachten hebben. Hebben zij wel klachten? Dan blijven zij thuis en laten zich testen.  Zijn zij zelf minder dan 6 maanden geleden positief getest op corona? Dan hoeven zij niet thuis te blijven als zij nauw contact hebben gehad met iemand met corona.
 • 1,5 meter afstand tussen volwassenen (tussen personeelsleden onderling, tussen personeelsleden en ouders en tussen ouders onderling).
 • Buiten personeel van de kinderopvang, personeel van school en personeel van de schoonmaakorganisatie worden er geen externe mensen in het gebouw binnen gelaten.
 • De oudergesprekken zullen tot nader bericht weer telefonisch plaatsvinden. De mentor zal hiervoor een afspraak met u inplannen
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten.

 

De kinderopvang is op de gebruikelijke tijden geopend.

BSO De Radslag vangt alleen kinderen op van de basisschool De Koningsspil.
De kinderen zijn verdeeld in groepjes.

BSO De Wervelwind vangt alleen kinderen op van basisschool St Medardus.
De kinderen zijn verdeeld in groepjes.

Vakantieopvang:

De Radslag en De Wervelwind worden tijdens de vakantieopvang samengevoegd. Opvang vindt dan plaats bij De Radslag in Thorn. De kinderen worden in één groep opgevangen in de hal en speelzaal van de Wieken. Daarbij worden de kinderen zoveel mogelijk in speelgroepjes verdeeld.

We vragen u de volgende veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht te nemen.

Algemeen

 • Kinderen kunnen weer naar de dagopvang, de peutergroepen en BSO komen op de gebruikelijke contractdagen.
 • Tussen pedagogisch medewerkers onderling en tussen pedagogisch medewerkers en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht.
 • Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld. Ook kan er een briefje in de tas van het kind worden gestopt.
 • Buiten personeel van de kinderopvang, personeel van school en personeel van de schoonmaakorganisatie wordt er niemand in het gebouw binnen gelaten.
 • Alle extra activiteiten die normaal gesproken georganiseerd worden zijn voorlopig geannuleerd.

 

Fysiek Contact:

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • Iedereen wast zijn handen bij binnenkomst, zowel volwassenen als kinderen
 • Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.
 • Geen handen schudden
 • Hoesten/niezen in de elleboog
 • Niet aan je gezicht zitten

 

De volgende veiligheids- en hygiënemaatregelen zijn van kracht.

Algemeen

 • Kinderen komen naar de dagopvang, de peutergroepen en BSO op de gebruikelijke contractdagen.
 • Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht.
 • Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld. Ook kan er een briefje in de tas van het kind worden gestopt. De oudergesprekken kunnen weer op locatie plaatsvinden, de mentor maakt hiervoor een afspraak met u.
 • Buiten personeel van de kinderopvang, personeel van school en personeel van de schoonmaakorganisatie worden er geen externe mensen in het gebouw binnen gelaten.
 • Alle extra activiteiten die normaal gesproken georganiseerd worden zijn voorlopig nog geannuleerd.

 

Ouders mogen niet naar de opvang in de volgende situaties:

 • Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als de betreffende ouder wacht op de testuitslag.
 • Als de testuitslag positief is of de ouder nog in quarantaine zit, mag de ouder het kind niet brengen en halen.
 • Voor ouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie: Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl

 

Fysiek Contact:

 • Iedereen wast zijn handen bij binnenkomst, zowel volwassenen als kinderen
 • Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.
 • Geen handen schudden
 • Hoesten/niezen in de elleboog
 • Niet aan je gezicht zitten

 

Maatregelen voor kinderen:

Het thuisblijf- en testbeleid en het ‘snottebellenbeleid’ is aangepast.

Dit betekent dat:

Kinderen van 0-4 jaar mogen wel naar de opvang:

 • met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn);
 • als ze af en toe hoesten;
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
 • bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2- infectie. Zie hiervoor de richtlijn COVID-19, verdenking her infectie https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Maatregelen

 

Kinderen van 0-4 jaar mogen niet naar de opvang:

 • als zij een huisgenoot (categorie 1) zijn van iemand met COVID-19.

 

Kinderen van 0-4 jaar mogen wel naar de opvang:

 • als zij een nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met COVID-19 Tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon is het advies om contact met personen met een verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 te vermijden en om bij het ontstaan van (milde) klachten thuis te blijven en te testen via de GGD.
 • Kinderen mogen niet naar de opvang en moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat. Ook mogen kinderen en medewerkers met milde verkoudheidsklachten niet naar de opvang als de klachten zich ontwikkelen nadat zij in contact zijn geweest met een op COVID-19 positief getest persoon. Dit geldt voor zowel immuun beschouwde als niet-immuun beschouwde personen.

 

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/kinderen. Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

 

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken van de beslisboom. https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf

De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Deze is opgesteld door BOinK en AJN in samenwerking met het RIVM.

 

Thuisblijfregels voor kinderen:

Kinderen moeten thuisblijven als zij:

 

Kinderen van 4 jaar en ouder moeten thuisblijven als zij:

 • Klachten hebben passend bij COVID-19, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve testuitslag kunnen zij weer naar de opvang.
 • een huisgenoot met Covid-19 hebben, behalve als het kind een immuun beschouwd contact is *
 • Een kind van 4 jaar en ouder met een huisgenoot met Covid-19 moet:
  In quarantaine van 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon
  Testen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine.
  Testen bij klachten

 

* Een kind wordt als immuun beschouwd als een kind minder dan 6 maanden geleden een bevestigde SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt. Een immuun beschouwd contact hoeft niet in quarantaine. Wel geldt het advies om te testen bij klachten en om te testen op dag 5 indien zij een huisgenoot hebben met COVID-19. Zie voor alle thuisblijf- en testadviezen voor kinderen het BCO protocol en de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar).

Zie voor alle thuisblijf- en testadviezen voor kinderen het BCO protocol en de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar).

 

Testbeleid voor kinderen:

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden.

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen 0-12 jaar in ieder geval dringend geadviseerd:

 • Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang.
 • Het kind is ernstig ziek – adviseer ouders in die gevallen contact op te nemen met de huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen.
 • Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die Covid-19 heeft.
 • Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 (ook milde verkoudheidsklachten) én is een nauw contact of een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang) van iemand die Covid-19 heeft.
 • De GGD het testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

 

Als een kind niet getest wordt:

Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest , en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is.

In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang of school na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.
*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Een zelftest bij klachten is géén vervanging van een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Een positieve zelftest moet daarom altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

 

Beslisboom kinderen wel of niet naar de opvang:

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf

Via onderstaande link vindt u meer informatie over de maatregelen die vanuit de overheid zijn genomen in verband met het coronavirus.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/kinderopvangorganisaties-en-gastouders

Nieuws