Coronavirus

update: 25 juni 2020

Onze Kinderopvang is vanaf 8 juni weer helemaal geopend met inachtneming van de volgende veiligheids- en hygiënemaatregelen.

Algemeen

 • Kinderen kunnen vanaf 11 mei weer naar de dagopvang en peutergroepen komen op de gebruikelijke dagen.
 • Buitenschoolse opvang is vanaf 8 juni weer volledig geopend, kinderen kunnen weer komen op de gebruikelijke contractdagen.
 • Tussen pedagogisch medewerkers onderling en tussen pedagogisch medewerkers en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen pedagogisch medewerkers en kinderen vanaf 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht.
 • Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld. Ook kan er een briefje in de tas van het kind worden gestopt.
 • Buiten personeel van de kinderopvang, personeel van school en personeel van de schoonmaakorganisatie wordt er niemand in het gebouw binnen gelaten.
 • Alle extra activiteiten tot aan de zomervakantie die normaal gesproken georganiseerd worden zijn geannuleerd.
 • Wij hanteren de hygiëne maatregelen volgens de richtlijnen van het RIVM ism Brancheorganisatie Kinderopvang.
 • Het schoolplein is op schooldagen van 8.00 tot 18.00 uur alleen toegankelijk voor leerlingen die op die dag les hebben (tijdens schooltijd), geregistreerde kinderen van de Buitenschoolse Opvang (tijdens BSO-tijd) en geautoriseerd personeel.

 

Fysiek Contact:

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • Iedereen wast zijn handen bij binnenkomst, zowel volwassenen als kinderen
 • Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.
 • Geen handen schudden
 • Hoesten/niezen in de elleboog
 • Niet aan je gezicht zitten

 

Thuisblijfregels kinderen:

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht op basis van de richtlijnen van het RIVM:

 • Kinderen van 0 tot 4 jaar met milde luchtwegklachten zonder koorts worden niet langer geweerd van de kinderopvang, tenzij er in de directe omgeving van het kind (gezin) volwassenen zijn met bij COVID-19 passende klachten. Dan wordt het kind geweerd tot een negatieve testuitslag van de volwassene bekend is.
 • Indien er bekende klachten (astma, hooikoorts) en geen bijkomende Covid-19 gerelateerde klachten zijn mag het kind wel komen. In bovenstaande gevallen is het risico op COVID-19 zeer laag en adviseert de GGD het kind niet te testen. Ouders kunnen andere redenen hebben om wel een test te willen. De kinderopvang kan geen test eisen.
 • Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben
 • Als een kind covid gerelateerde klachten en koorts krijgt gedurende de dag, dan moet het kind direct opgehaald worden
 • Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis
 • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen positief getest is voor COVID-19, moeten kinderen wachten tot die persoon 24 uur klachten vrij is en daarna nog 14 extra dagen thuisblijven
 • Bij koorts (vanaf 38 graden Celsius) blijft iedereen in het huishouden thuis

 

Volg de richtlijnen volgens de protocollen die u toegestuurd hebt gekregen en de aanwijzingen van de leidsters.

Met elkaar moet het lukken.

Via onderstaande link vindt u meer informatie over de maatregelen die vanuit de overheid zijn genomen in verband met het coronavirus.

https://www.rijksoverheid.nl/

Nieuws