Algemene informatie

Bij dagopvang ’t Molentje bieden wij verantwoorde opvang, die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling en ontplooiing van het kind in een veilige omgeving.

Wij vinden het belangrijk dat we de kinderen een veilige basis, een “thuis” kunnen bieden. Een plek waar ze zich kunnen ontspannen, ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn. We benadrukken een open en eerlijke sfeer en willen een aanvulling bieden op de thuissituatie.

De dagopvang is bestemd voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar.

Om pedagogische redenen geldt voor opvang voor deze kinderen een minimale afname van twee dagdelen per week.

Voor kinderen tot 1 jaar wordt een schrift met de bijzonderheden van de dag bijgehouden, waarin ook u opmerkingen kunt schrijven over bijzonderheden thuis of wijzigen in het voedings- of slaapschema.

Na de tweede verjaardag schuift het kind door naar peutergroep De MalleMolen, op het moment dat daar plek is.

Dagopvang Wessem:
Op dit moment is er geen dagopvanggroep in Wessem, deze kinderen worden op de locatie in Thorn opgevangen. Bij voldoende aanvragen vanuit Wessem zullen we het openen van een dagopvanggroep in Wessem in overweging nemen.

Nieuws