Pedagogisch beleid

In de dagopvang bieden wij verantwoorde opvang, die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling en ontplooiing van het kind in een veilige omgeving. Om dit te waarborgen is er een  pedagogisch handelingsplan opgesteld. Onze visie, werkwijze,  dagindeling bij Het Molentje staat hierin omschreven.

Dit pedagogisch handelingsplan  kunt u  hieronder vinden als PDF-bestand.

Nieuws