Bestuur

Het bestuur heeft de intentie zijn taken uit te oefenen op basis van een toezichthoudend bestuursmodel.

Het bestuur bestaat uit minimaal drie, maar bij voorkeur uit meer bestuursleden.
Twee bestuursleden komen uit de organisatie, t.w. de directeur/voorzitter en een lid uit het managementteam.
Het bestuur bestuurt de stichting en heeft als zodanig de eindverantwoordelijkheid.

Ten behoeve van de dagelijkse leiding stelt het bestuur een directeur aan.
Ook functioneert er een managementteam, bestaande uit medewerkers die managementtaken op zich nemen.
Het bestuur houdt zich bezig met het bepalen van de hoofdlijnen van het beleid voor de stichting in nauwe samenspraak met de directeur.
De directeur is belast met de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering ondersteund door het managementteam, en de dagelijkse leiding van de kinderopvangorganisatie.

Heeft u interesse in een bestuursfunctie of wilt u graag weten welke taken het bestuur heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Gerry Kipp

voorzitter

Anniek Parren

lid

Wesley Harkema

penningmeester

Vera Tonnaer

algemene zaken

Britt Stoks

lid

Floor Thommassen

lid

Nieuws