Organisatie

Stichting Kinderopvang Thornerkwartier is de stichting die optreedt als rechtspersoon voor dagopvang ’t Molentje, peutergroep de Mallemolen en buitenschoolse opvang de Radslag in Thorn en peutergroep UkkePuk en buitenschoolse opvang de Wervelwind in Wessem.

De doelstelling van de stichting is het bieden van professionele kinderopvang voor kinderen van 3 maanden tot 12 jaar.  Wij bieden een warme, geborgen opvang, waar ieder kind de ruimte krijgt om zich spelenderwijs, alleen en in groepsverband te ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau en manier.

Voor de dagelijkse leiding is er een directeur/manager aangesteld.