Menu

Oudercommissie

Iedere kinderopvangorganisatie is bij wet verplicht een oudercommissie te hebben. De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders en heeft een adviserende taak wat betreft het beleid van de organisatie. De medezeggenschap van de ouders is geregeld in het medezeggenschapsreglement.

U kunt in contact komen met de centrale oudercommissie via oudercommissie@thornerkwartier.nl maar u kunt de leden natuurlijk ook persoonlijk benaderen.

U kunt in contact komen met de activiteitencommissie van UkkePuk via ouderswessem@thornerkwartier.nl.

Heeft u interesse om lid te worden van de oudercommissie of wilt u graag weten welke taken de oudercommissie heeft, dan kunt u ook contact met de voorzitter opnemen.

Samenstelling Oudercommissie:

Jolyn Groot

voorzitter/secretaris

Tjally Corbey

commissielid

Wesly Harkema

commissielid

Julie Aganovic-Keusschnig

commissielid

Loes Schneider-Schoenmakers

commissielid

Vincent van Houten

commissielid

Nieuws