Oudercommissie

Iedere kinderopvangorganisatie is bij wet verplicht een oudercommissie te hebben. Stichting Kinderopvang Thornerkwartier heeft één centrale oudercommissie, vertegenwoordigt door ouders uit zowel Thorn als Wessem.

De oudercommissie vertegenwoordigt de belangen van de ouders/verzorgers van alle kinderen (dagopvang, peutergroep en BSO van de locatie Thorn en peutergroep en BSO van locatie Wessem). De oudercommissie denkt mee en brengt advies uit over het beleid binnen de stichting, met als doel om de kwaliteit van de kinderopvang te behouden en verbeteren. Daarnaast organiseert de oudercommissie jaarlijks terugkerende activiteiten, waaronder NL-Doet, het Zomerfeest en de Dag van de Pedagogisch Medewerker.

Heeft u interesse om lid te worden van de oudercommissie, of wilt u graag meer weten, dan kunt u contact opnemen via oudercommissie@thornerkwartier.nl of met één van de oc leden.

De oudercommissie bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • Anouk Maessen
  • Veerle Corstjens
  • Joy Verkoulen
  • Lieke Roberts
  • Stephanie Hamers
  • Jolien Smeets
  • Daisy de Winter
  • Kesja Dekkers
  • Resi Maessen

Nieuws