Oudercommissie

Iedere kinderopvangorganisatie is bij wet verplicht een oudercommissie te hebben. De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders en heeft een adviserende taak wat betreft het beleid van de organisatie. De medezeggenschap van de ouders is geregeld in het medezeggenschapsreglement.

U kunt in contact komen met de centrale oudercommissie via oudercommissie@thornerkwartier.nl maar u kunt de leden natuurlijk ook persoonlijk benaderen.

U kunt in contact komen met de activiteitencommissie van UkkePuk via ouderswessem@thornerkwartier.nl.

Heeft u interesse om lid te worden van de oudercommissie of wilt u graag weten welke taken de oudercommissie heeft, dan kunt u ook contact met de voorzitter opnemen.

Oudercommissie:

Anouk Maessen

voorzitter

Sacha Morskate

secretaris/penningmeester

Veerle van den Heuvel

commissielid

Activiteitencommissie Wessem:

Lieke Roberts

lid activiteitencommissie

Resi Maessen

lid activiteitencommissie

Kesja Dekkers

lid activiteitencommissie

Daisy de Winter

lid activiteitencommissie

Jolien Smeets

lid activiteitencommissie

Nieuws