Menu

Vacatures

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een ervaren

GEDIPLOMEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER

Bij aanvang betreft het een functie van minimaal 6 uur per week met name op de BSO-groepen en soms meer uren ter vervanging van een van de andere leidsters tijdens ziekte en vakantie. Deze uren kunnen zich in de toekomst uitbreiden.

De pedagogisch medewerker zal worden belast met alle reguliere werkzaamheden zoals het:
• begeleiden van kinderen, zowel individueel als binnen de groep
• verzorgen van kinderen
• onderhouden van contact met de ouders
• aanvullen van de voorraad
• beschikbaar houden van ruimten en materialen o.a. via het verrichten van licht huishoudelijk werk
• licht administratieve werkzaamheden.

Functie-eisen:
Gediplomeerd via een van de opleidingen zoals genoemd in de CAO Kinderopvang. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met ruime ervaring in zowel dagopvang als buitenschoolse opvang.

Persoonlijke kenmerken:
• affiniteit met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar
• flexibele instelling
• collegialiteit

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen mevr. G. Kipp, tel. 0475-562724