Algemene informatie

Kinderopvang Thornerkwartier wil, in nauwe samenwerking met ouders/verzorgers en leidsters, aan kinderen van twee tot vier jaar een veilige plaats bieden, waar zij ervaringen buiten de gezinssfeer kunnen opdoen in hun eigen tempo en op eigen wijze.

Beide peutergroepen richt zich op alle kinderen van twee tot vier jaar en is daarmee een algemeen toegankelijke voorziening voor Thorn en Wessem en omliggende dorpen. In de peutergroepen wordt een peuterprogramma aangeboden volgens VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie). Bij peutergroep de Mallemolen volgens de methode Peuterplein. Bij UkkePuk volgens de methode Puk en Ko. Onderling worden thema’s van de verschillende methodes uitgewisseld zodat een zo breed en gevarieerd mogelijk programma wordt aangeboden.

Voor de peutergroep geldt een minimale afname van twee dagdelen per week. Door intensief overleg en ervaringsuitwisseling met de basisschool komt naar voren dat kleuters die naar de peutergroep zijn geweest zich makkelijker aanpassen omdat ze al bekend zijn met methodisch werken.

Nieuws