Pedagogisch beleid

In de peutergroepen  bieden wij verantwoorde opvang, die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling en ontplooiing van het kind in een veilige omgeving. Om dit te waarborgen is er een  pedagogisch handelingsplan opgesteld voor beide peutergroepen.  Onze visie, werkwijze,  dagindeling staat hierin omschreven.

Dit pedagogisch handelingsplan  kunt u  hieronder vinden als PDF-bestand.

Nieuws