Doelstelling

Stichting Kinderopvang Thornerkwartier streeft er naar bij al haar opvangactiviteiten  verantwoorde kinderopvang te bieden. Het welzijn van het kind staat hierbij centraal.

Wij streven er naar een opvoedingssituatie te bieden die aansluitend en aanvullend is op de opvoedingssituatie thuis. In het kinderdagverblijf en de BSO ontmoeten kinderen andere kinderen in groepsverband.

De situatie in de verschillende groepen is er op gericht het kind in een op kinderen afgestemde omgeving en sfeer een prettige dag te laten doorbrengen, zodanig dat het kind zich er veilig en geborgen voelt. Bij ons mogen de kinderen zelf de wereld ontdekken. Wij helpen ze een handje en geven ze wat ze op dat moment nodig hebben. Dat doen we door goed te kijken naar de kinderen en aan te sluiten bij hun belevingswereld.