Klachtenreglement

Kinderopvang is mensenwerk. Een kinderdagverblijf staat bol van menselijke activiteiten. Het kan gebeuren dat er eens iets mis gaat in de communicatie tussen leidster en ouder. Of dat bijvoorbeeld een ouder niet tevreden is over de opvang van het kind om wat voor reden dan ook. Er van uitgaande dat de leidsters sociaal vaardig zijn, zullen zij voldoende tact en invoelingsvermogen bezitten om de emoties  niet onnodig te laten oplopen.

Een klacht ontstaat meestal wanneer communicatie moeizaam verloopt, zelfs helemaal stopt of omdat iemand te laat, niet, of onjuist geïnformeerd is. Het behoort tot de taak van de organisatie om in een dergelijke situatie de communicatie weer op gang te brengen. Uitgangspunten hierbij zijn dat de klacht serieus genomen wordt en dat het probleem zo snel mogelijk verholpen wordt, het liefst door degene die in eerste instantie bij de klacht betrokken is.

Als u als ouders een klacht heeft, kunt u die proberen op te lossen door onderstaande interne procedure te volgen.

In bepaalde gevallen kunt U ook de externe klachtencommissie rechtstreeks benaderen, zonder eerst de klacht intern voor te leggen. Uiteraard stelt de organisatie het op prijs als u uw klacht eerst bespreekbaar maakt.

De interne procedure is als volgt:
Wanneer ouders een klacht hebben over de wijze waarop een leidster het kind bejegent of verzorgt stellen wij het op prijs, dat de ouders deze klacht in eerste instantie bij de betrokken leidster (en/of de leidinggevende) neer te leggen, omdat zij degene is die bij machte zou moeten zijn een oplossing aan te dragen. Wanneer de betrokken partijen samen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan kunnen de leidster en/of de ouder zich wenden tot de vertrouwenspersoon, wie dit is kunt u lezen in het interne klachtenreglement. Over het algemeen is interventie van de voorzitter voldoende om de communicatie weer op gang te brengen en wordt het probleem naar tevredenheid van betrokken partijen opgelost. Het volledige interne klachtenreglement kunt u lezen via deze link

Externe klachtencommissie:

Vanaf 2016 is de organisatie verplicht aangesloten bij De Geschillencommissie voor Kinderopvang. Voor informatie over hun werkwijze kunt u een kijkje nemen op www.degeschillencommissie.nl

Tot op heden zijn er over onze organisatie geen klachten gemeld.